Alingsås

Ekosamarbete uteslutet

ALINGSÅS ,

Alingsås bör ansöka om att bli en del i Sveriges Ekokommuner. Det menar Amanda Andersson (MP) i en motion.

Ett medlemskap skulle bland annat innebära att kommunen får rådgivning, utbildningar och kan samverka med andra kommuner i miljöfrågor. I tjänstemannasvaret konstateras dock att ett medlemskap inte är möjligt, då en förutsättning är ”att kommunen har ett aktuellt miljöprogram eller liknande där kommunens hållbarhetsambitioner framgår.