Fortsatt alliansstyre i Vårgårda – oklart i Alingsås