Tänkvärt

Naturen gör inga misstag. När den skapar en dumbom så menar den det.

Josh Billings


Vigda

Skicka gärna in ett kort som är stående och inte liggande för att undvika beskärning som inte är fördelaktig för den som ska firas.
Exempel på stående kort till vänster.

Villkor:
Materialet måste vara oss tillhanda:
senast söndagar kl. 16.00
för publicering i kommande utgåva.


Kategori: Vigsel.

Pris: 150 kr.

¨