Tänkvärt

Det gäller att ha mod att vara den man är.
Och inte tappa modet för att man är den man är.

Thorvald Gahlin


Uppvaktningar

Skicka gärna in ett kort som är stående och inte liggande för att undvika beskärning som inte är fördelaktig för den som ska firas.
Exempel på stående kort till vänster.

Villkor:
Materialet måste vara oss tillhanda:
senast söndagar kl. 16.00
för publicering i kommande utgåva.


Kategori: Uppvaktning.

Pris: 150 kr.

¨