Tänkvärt

Det som kommer från hjärtat, går till hjärtat.

England

¨