Tänkvärt

Jag föredrar en behaglig last framför en tråkig dygd.

Molière

¨