Tänkvärt

Du övertygar ingen genom att tysta hans invändningar.

John Morley

¨