Tänkvärt

Tid är något man har bara om man tar den.

Bertha Eckstein

¨