Tänkvärt

Där kärleken tittar in genom fönstret,
går olyckan ut genom dörren.

Polskt ordspråk

¨