Tänkvärt

Man kan bedra en ärlig man men aldrig göra honom löjlig.

Konfucius

¨