Tänkvärt

Håll ögonen vidöppna innan du gifter dig och halvslutna efteråt.

Thomas Fuller

¨