Tänkvärt

Gud gav människan förstånd, men glömde tyvärr att bifoga en bruksanvisning.

Ralf Bülow

¨