Tänkvärt

Tror man på en sak och låter det bära eller brista är det förvånansvärt hur ofta det bär!

Östen Mäkitalo

¨