Tänkvärt

Stora män kan ibland tänka förvånansvärt små tankar.

Okänd

¨