Tänkvärt

Det är inte våra dygder utan våra fel som gör oss till människor.

August Strindberg

¨