Tänkvärt

Förmågan att i dag tänka annorlunda än i går skiljer den vise från den envise.

John Steinbeck

¨