Tänkvärt

En kvinna bör följa sin man
- vart hon vill.

Franskt ordspråk

¨