Tänkvärt

Aktiva människor tänker om,
passiva människor tänker: Om...

Pär Rådström

¨