Tänkvärt

Den lärde är stolt över att han kan så mycket, den vise ödmjuk för att han inte kan mer.

William Cowper

¨