Tänkvärt

Jag tycker mer och mer om blommor. Det talar till mig samtidigt om livets flyktighet och om evigheten.

Dom Helder Camara

¨