Tänkvärt

Ju längre man kan se bakåt desto längre in i framtiden kan man se.

Winston Churchill

*/ ¨