Tänkvärt

Äkta kärlek börjar där ingenting väntas i gengäld.

Antoine de Saint-Exupéry

¨