Tänkvärt

Godhet är när man tyst gör det som andra säger högt.

Freidl Beutelrock

¨