Tänkvärt

Demokratin är i grunden ett erkännande av att vi socialt sett alla har ansvar för varandra.

Heinrich Mann

¨