Tänkvärt

Sjömannen ber icke om medvind. Han lär sig segla.

Gustaf Lindborg

¨