Tänkvärt

Vänlighet är kärlekens småmynt, som ska komma till användning i de dagliga utgifterna.

Natanael Beskow

¨