Tänkvärt

Det finns inget skönhetsmedel som går upp mot lycka.

Lady Marguerite Blessington

¨