Tänkvärt

En gåva är precis så mycket värd som den kärlek med vilken den är utvald.

Thyde Monnier

¨