Tänkvärt

Vänlighet är ett språk som till och med den stumme kan tala och den döva höra.

G. N. Bovée

¨