Tänkvärt

Lyckan är ingenting annat än god hälsa i förening med dåligt minne.

Albert Schweitzer

¨