Tänkvärt

Lätta bekymmer är pratsamma, djupa sorger stumma.

Seneca

¨