Tänkvärt

Vackert är egentligen allt som ses med kärlekens ögon.

Christian Morgenstern

¨