Tänkvärt

Man kan läka andras sår endast om man själv har några.

Carl Gustav Jung

¨