Tänkvärt

Även dem som vi älskar är ju bara människor.

Eva Hemmer Hansen

¨