Tänkvärt

Ger du en man en fisk får han en munsbit. Lär honom fiska får han en födkrok.

Kinesiskt ordspråk

¨