Tänkvärt

Var och en kan missta sig, men endast dårar framhärdar i sin villfarelse.

Cicero

¨