Tänkvärt

Vi ska använda det förflutna som en språngbräda, inte som en soffa.

Harold Macmillan

¨