Tänkvärt

Det finns saker, som man måste vara fackman för att inte förstå.

Hjalmar Söderberg

¨