Tänkvärt

För att vinna framgång behöver man bara promenera på de gamla idéernas kyrkogård.

Eric de Witt

*/ ¨