Tänkvärt

Skriv i sand de orättfärdigheter du utsätts för - mejsla i sten de välgärningar som vederfars dig.

Benjamin Franklin

¨