Tänkvärt

Man hinner med nästan hur mycket som helst om man bara inte gör sig någon brådska.

Gösta Ekman

*/