Tänkvärt

Vad är en cyniker?
- En man som vet priset på allt och värdet på ingenting.

Oscar Wilde

¨