Tänkvärt

Mycket gott kan göras här i världen om man inte fäster sig alltför mycket vid vem som får äran.

Jesuitisk sentens

¨