Tänkvärt

Tag inte livet alltför allvarligt. Du kommer i alla fall aldrig ifrån det levande.

E. Hubbard

¨