Tänkvärt

Egentligen skulle man inte visa medlidande med någon människa; det är bättre att hjälpa henne.

Maxim Gorkij

¨