Tänkvärt

Om man vill uppnå fred talar man inte med sina vänner. Man talar med sina fiender.

Moshe Dayan

*/ ¨