Tänkvärt

Barn behöver förebilder och inte kritiker.

Joseph Joubert

*/