Tänkvärt

Vi vet att den mänskliga hjärnan finns där för att förhindra att öronen trasslar in sig i varandra.

Peter de Vries

¨