Tänkvärt

Optimisten ser en möjlighet i varje problem. Pessimisten ser ett problem i varje möjlighet.

Okänd

¨