Tänkvärt

När en vän är i trångmål, irritera honom inte med att fråg om det är någonting du kan göra.
Hitta på något lämpligt och gör det.

Edgar Watson Howe

¨