Tänkvärt

Barn tänker inte på den tid som gått eller den tid som kommer. De njuter ögonblicket, vilket få av oss gör.

Jean de la Bruyère

¨