Tänkvärt

Jag tror att brott lönar sig. Bra arbetstid och mycket resor.

Woody Allen

¨