Tänkvärt

Det som är värt att göra är värt att göras väl.

Irländskt ordspråk

¨