Tänkvärt

Hopp är ingenting annat än tro.

Jean Cocteau

¨