Tänkvärt

Utan musik skulle livet vara ett misstag.

Friedrich Nietzsche

¨