Tänkvärt

En slutsats är någonting man drar när man inte orkar tänka längre.

Martin H Fischer

¨