Tänkvärt

Det är bra mycket trevligare att vara två.

Nasse

¨