Tänkvärt

Krigets första offer är sanningen.

Hiram Johnson

¨