Tänkvärt

Det gäller att ha mod att vara den man är.
Och inte tappa modet för att man är den man är.

Thorvald Gahlin

¨