Tänkvärt

Plagiat är den uppriktigaste formen av smicker.

Kim Loughran

¨