Tänkvärt

Jag behöver inte en vän som rättar sig efter mina infall och följer min minsta nick; det gör min skugga mycket bättre.

Plutarkos

*/