Tänkvärt

En människa uttrycker sig mera genom vad hon gör än genom vad hon säger.

Albert Camus

¨