Tänkvärt

Jag är inte tillräckligt ung för att veta allting.

Oscar Wilde

¨