Tänkvärt

Kärleken är en bur med gallerstänger av lycka.

Claudia Cardinale

¨