Tänkvärt

Man förlåter så länge man älskar.

Francois de la Rochefoucauld

¨