Tänkvärt

Vi föds som original men de flesta av oss dör som kopior.

Edward Young

¨