Tänkvärt

En svag människa väntar på tillfället, en vanlig tar emot det, en stor skapar det.

Adolf Törneros

¨