Tänkvärt

Världen kommer inte att leva i harmoni så länge två tredjedelar av dess invånare har svårt att över huvud taget leva i den.

U. Thant

¨