Tänkvärt

En del människor är mer kristna än de är människor.

Carl Erik Soya

¨