Tänkvärt

All ära kommer av att våga börja.

Engelskt ordspråk

¨