Tänkvärt

Mitt sinne för humor har inte förlängt mitt liv, mitt liv har förlängt mitt sinne för humor.

Edward Arlington Robinson

¨