Tänkvärt

Färger är naturens leende.

Henry Leigh Hunt

¨