Tänkvärt

Man kommer inte långt i vänskapen om man inte är beredd att förlåta varandras små fel.

Jean de la Bruyère

¨