Tänkvärt

En fördom är ett misstag som slagit rot.

Martin Held

¨