Tänkvärt

Avund är den uppriktigaste formen av smicker.

J. C. Collins

¨