Tänkvärt

Frihet är att kunna göra allt som inte skadar andra.

Matthias Claudius

¨