Tänkvärt

Det är lätt att klandra. Därför gör många det. Att berömma med förstånd är svårt, och därför gör så få det.

Anselm Feuerbach

¨