Tänkvärt

Olyckshändelser är konstiga saker.
Man råkar inte ut för dem, förrän man råkar in i dem.

I-or

¨