Tänkvärt

Man är inte hemma där man har sin bostad utan där man blir förstådd.

Christian Morgenstern

¨