Tänkvärt

Om kärleken vore värdelös bara för att den inte varar för alltid vore livet värdelöst av samma skäl.

Per Wästberg

¨