Tänkvärt

Det gäller att ha mod att vara den man är.
Och inte tappa modet för att man är den man är.

Thorvald Gahlin


Kurireninfo

Bästa marknadsföringsplatsen!
Varje vecka når vi 26.300 brevlådor i Alingsås- och
Vårgårda kommun.

AlingsåsKuriren ska erbjuda sina kunder bästa marknadsföringsplats i tidningens upptagningsområde. Detta baseras på AlingsåsKurirens medarbetares kompetens, produktens utseende samt dess spridning. Vid Orvestos mätningar har AlingsåsKuriren en unik räckvidd sett både till att man är en gratisutdelad tidning och till konkurrensen på orten.

Allmänna uppgifter
Organisationsnummer: 556263-1928
Ägare: Alingsås Kuriren AB
Ansvarig utgivare: Anna Bansell
Bankgiro: 5650-1109

Sveagatan 8H
441 32 Alingsås

- En del av Gota Media-koncernenRäckvidd 2014

Ta del av Orvestos räckviddsdokument för AlingsåsKuriren 2014


¨