Tänkvärt

Naturen gör inga misstag. När den skapar en dumbom så menar den det.

Josh Billings

¨