Tänkvärt

Naturen gör inga misstag. När den skapar en dumbom så menar den det.

Josh Billings

Veckans ros kommer med i mån av plats och det kan därför dröja några veckor innan den publiceras. Vi förbehåller oss rätten att göra bedömningen om den är lämplig att publiceras eller ej.


¨