AlingsåsKuriren

Bästa marknadsföringsplatsen!
Varje vecka når vi 26.300 brevlådor i Alingsås- och
Vårgårda kommuner.

AlingsåsKuriren har ambitionen att erbjuda sina kunder bästa marknadsföringsplats i tidningens upptagningsområde. Detta baseras på AlingsåsKurirens medarbetares kompetens, produktens utseende samt dess spridning. Vid Orvestos mätningar har AlingsåsKuriren en unik räckvidd sett både till att man är en gratisutdelad tidning och till konkurrensen på orten.

Allmänna uppgifter
Organisationsnummer: 556263-1928
Ägare: Alingsås Kuriren AB
Ansvarig utgivare: Claes Svensson
Bankgiro: 5650-1109

Sveagatan 8H
441 32 Alingsås

– En del av Gota Media-koncernen